Radio Alex 105.2 FM Zakopane

We wtorek sesja absolutoryjna w Jabłonce

 

Sesja absolutoryjna w Jabłonce

Radni gminy Jabłonka obradować będą we wtorek (18.06, 10:00). Proponowany porządek obrad obejmuje m.in. debatę nad raportem o stanie gminy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania, rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu Gminy Jabłonka. Na zakończenie tej części radni podejmą decyzję o udzieleniu bądź nie o udzieleniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

W programie są także projekty w sprawie zmiany podjętej przed miesiącem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy w jej granicach administracyjnych, oraz nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarządzania letnim i zimowym utrzymaniem chodników w ciągu drogi wojewódzkiej przebiegającej na terenie Gminy Jabłonka. Początek sesji o 10:00.

Czytaj także: