Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Wyszkolone psy jadą do Ukrainy. Służyć będą przy odnajdywaniu pocisków

 

Wyszkolone psy trafią na służbę do Ukrainy

Grupa psów zostanie przekazana ukraińskim przewodnikom. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania.

Projekt Komisji Europejskiej dla Ukrainy obejmuje wyszkolenie w sumie 50 psów, które będą służyć ukraińskiemu społeczeństwu walczącemu z rosyjską napaścią na ich kraj.

Odnajdywanie i unieszkodliwianie pocisków, ładunków, materiałów wybuchowych czy materiałów radioaktywnych stanowi integralną część przywracania bezpieczeństwa cywilom, infrastrukturze i obiektom o znaczeniu krytycznym.

Pilotażowy program Komisji Europejskiej ma na celu wykrywanie materiałów radiologicznych, które mogły zostać wywiezione ze szpitali po rosyjskiej inwazji. Specjalnie wyszkolone psy zostaną wyposażone w urządzenia służące do wykrywania tych substancji podczas przeszukiwań terenów wyzwolonych. Ta inicjatywa jest częścią ogólnych działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz materiałów wybuchowych.

Wyszkolone psy
fot.KaOSG

Projekt realizowany jest z pełnym poszanowaniem unijnych zasad bezpieczeństwa zwierząt. Do tej pory żaden pies nie zginął ani nie został ranny podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem. Psy zostały wyposażone w specjalne buty, okulary oraz specjalne szelki ochronne Dodatkowo, każdy pies został zaopatrzony w apteczkę medyczną, otrzymał specjalną budę transportową i karmę na okres 1 miesiąca.

Pierwsze dziewięć psów zostało przekazanych w marcu tego roku i od kilku miesięcy pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami. pomagając Ukraińcom w rozminowywaniu ich kraju.

9. listopada kolejna grupa psów dołączy do ukraińskiej armii. Komisja Europejska przekaże również ukraińskim siłom zbrojnym drony do wykrywania metali, które zostaną wykorzystane w celu wsparcia pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których proces rozminowywania trwa bardzo długo.

Czytaj także: