Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Za nami czwarta sesja Rady Gminy w Kościelisku

 

Za nami czwarta sesja Rady Gminy w Kościelisku

Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Romanowi Krupie wotum zaufania za 2023 rok i udzielili mu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu:

Roman Krupa: Bardzo dziękuję za udzielone wotum zaufania, za przyjęte sprawozdanie finansowe, jak również udzielone absolutorium za rok 2023. Podziękowania dla wszystkich radnych, jak również radnych poprzednich kadencji, a także dla całego mojego zespołu i wszystkich mieszkańców.

O tym, że budżet był tworzony w trudnych okolicznościach przypomniał radny Paweł Michniak:

Paweł Michniak: Chciałem przypomnieć, jakich okolicznościach był ten budżet tworzony. Szalejącej inflacji, która wtedy dobijała do 20 proc. Ciężko było przewidzieć, ile przeznaczyć na te inwestycje, jakie będą wyceny tych dróg, bo nikt nie wiedział. Wszystko szalało. W budownictwie, ta inflacja wynosiła nawet 50 procent. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnia kadencja była bardzo ciężka. Mieliśmy lockdown, wojnę na Ukrainie, inflację. Naprawdę dziękować Panu Bogu, że udało się nam aż tyle zrobić.

Swoje uznanie dla pracy skarbnik Doroty Klepacz wyraził przewodniczący komisji rewizyjnej:

Władysław Długosz: Przez te 5,5 roku zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji. To się w głowie nie mieści. I to poważnych inwestycji. Drogi, mosty, oświetlenie, wymiana wszystkich lamp oprócz jednej i to w pobliżu mojego domu jest niewymieniona, ale będzie wymieniona. Bardzo bym prosił, żeby w przyszłości doceniali wartość ludzi Pana Wójta, Pani Skarbnik, bo bardzo Pani Skarbnik dziękuję, że po odejściu Pani Stanisławy Czubernat, Pani się bardzo tu sprawdziła i wielkie składam gratulacje Pani Skarbnik

– mówi Radny Władysław Długosz.

W trakcie sesji zdecydowano także o nadaniu tytułów „Zasłużonego dla Gminy Kościelisko”. Tytuł przyznany został Bronisławie Gach, Anieli Michniak i pośmiertnie Janowi Bukowskiemu.

Czytaj także: