Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Zakaz kąpieli w Zalewie Czorsztyńskim. Wykryto tam enterokoki!

 

Zakaz kąpieli w Zalewie Czorsztyńskim

Pogoda w weekend zapowiada się marnie, ale synoptycy mówią, że lada moment wróci prawdziwe lato. No to i też pewnie pojawi się chęć na ochłodę, chociażby w Zalewie Czorsztyńskim. Tu jednak bardzo ważna uwaga, bo jak mówi Jolanta Bakalarz, dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Targu, na podstawie badań jakości wody pobranych w dniu 7 sierpnia z dzikich kąpielisk nad Jeziorem Czorsztyńskim, stwierdzono przekroczenie parametru liczby enterokoków (paciorkowców kałowych) – powyżej 800 jtk/100ml.

Jolanta Bakalarz: Pojawiły się skargi osób oraz zgłoszenia lekarzy, że pojawiają się pacjenci z wysypkami o charakterze kontaktowym, ze świądem, z dużym odczynem zapalnym. To lekarze sugerowali i to z wywiadu wynikało, że te osoby kopały się w zalewie. W związku z powyższym pobraliśmy wodę w trzech miejscach do badania.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, stwierdza brak przydatności wody oraz zakaz kąpieli w dzikich kąpieliskach nad Jeziorem Czorsztyńskim. Jednocześnie dyrektor podkreśla, że na Zalewie Czorsztyńskim nie ma kąpielisk wydzielonych i zgłoszonych do Sanepidu. Wszystkie jej zdaniem są dzikie.

Jolanta Bakalarz: Z nadzoru została pobrana woda w trzech punktach na Zalewie Czorsztyńskim i wyniki wskazują przekroczenia mikrobiologiczne w tych wszystkich trzech punktach. Czyli nie spełnia wymogów wody do kąpieli. Obecność enterokoków wskazuje na to, że jest nieprawidłowa gospodarka ściekowa, bo to są bakterie pochodzenia kołowego. Wszystkie kąpieliska w tej chwili na zalewie są jakby dzikie, są nielegalne. Nie mamy ani jednego miejsca wyznaczonego do kąpieli, ani kąpieliska przekazanego przez gminę. Oficjalnie nad Zalewem Czorsztyńskim nie mamy ani zgłoszonego kąpieliska, ani miejsca wyznaczonego do kąpieli. Czyli wszystko to, co jest wokół zapory, są to dzikie kąpieliska lub dzikie miejsca. W momencie, gdy mamy takie oficjalne miejsce zgłoszenia, to wtedy organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia badań w ramach tzw. kontroli wewnętrznej. My również z nadzoru bierzemy wodę do badania w takich wyznaczonych miejscach. Ponieważ nie mamy takich miejsc wyznaczonych, to nie badaliśmy wody na Zalewie Czorsztyńskim. Pojawiły się nam skargi osób oraz zgłoszenia lekarzy, że pojawiają się pacjenci z wysypkami o charakterze kontaktowym, ze świądem dużym odczyn zapalnym. To lekarze sugerowali i to z wywiadu wynikało, że te osoby kąpały się w zalewie. W związku z powyższym pobraliśmy wodę w trzech miejscach do badania.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu nadmienia, że informacje o kąpieliskach z terenu całej Polski znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

Czytaj także: