Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Zmarła Wanda Półtawska. Miała 101 lat

W wieku 101 lat zmarła Wanda Półtawska, od 2017 roku Honorowa Obywatelka Miasta Zakopane, lekarka, doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajna Papieskiej Akademii Teologicznej, specjalistka w dziedzinie psychiatrii, dam Orderu Orła Białego.

Wanda Półtawska

Wanda Półtawska, urodzona jako najmłodsza z trzech sióstr w Lublinie, 2 listopada 1921 roku, jest postacią, której życiorys zasługuje na szczególną uwagę. Wychowana w duchu patriotyzmu, jako młoda harcerka, nie bała się wziąć udziału w konspiracyjnej walce podczas II wojny światowej. Aresztowana przez Gestapo w 1941 roku, trafiła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie była jednym z doświadczalnych „królików” niemieckich lekarzy.

Po wojnie, Półtawska nie zrezygnowała z walki, tym razem na polu edukacji. Studiując medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, poświęciła swoje życie nauce i pomocy innym. Jej praca, zarówno jako lekarza psychiatry, jak i badaczki, przyniosła wiele nowych spostrzeżeń na temat skutków traumy wojennej. Półtawska jest również znana z opracowania metody „psychoterapii obiektywizującej”, która pomaga młodzieży zrozumieć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie.

Półtawska nie ograniczyła się jednak tylko do pracy w służbie zdrowia. W 1969 roku zrezygnowała z pracy w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, aby poświęcić się poradnictwu małżeńskiemu i rodzinnemu. Przez 42 lata wykładała medycynę pastoralną na Wydziale Teologicznym, a potem na Akademii Papieskiej w Krakowie. Jej praca na rzecz małżeństwa i rodziny, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, przyniosła jej wiele uznania.

W 1994 roku Półtawska została mianowana członkiem Papieskiej Akademii Życia. Współpracowała również z Papieską Radą dla Pracowników Służby Zdrowia i Papieską Radą Rodziny. Za swoją pracę została odznaczona medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” (1981), Medalem Polskiego Senatu (1999), Medalem św. Jadwigi Akademii Papieskiej w Krakowie i Komandorią Papieskiego Orderu św. Grzegorza. W 2012 roku otrzymała Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 roku Order Orła Białego.