Radio Alex 105.2 FM Zakopane

ZUS przypomina: Złóż zaświadczenie, że się uczysz

 

Złóż zaświadczenie do ZUS

Do końca września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie, że kontynuują naukę.

Anna Szaniawska: Takie zaświadczenie muszą również złożyć studenci, ale mają na to czas do końca października. Jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany, to wypłata świadczenia będzie wstrzymana. Takie zaświadczenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy, nie trzeba co roku go przedstawiać, jeśli w pierwszym zaświadczeniu szkoła czy też uczelnia wpisze całkowity czas nauki. Warto pamiętać również o tym, żeby uczeń czy student, który jest uprawniony do renty rodzinnej, powiadomił ZUS, kiedy już przestanie się uczyć, jeśli tego nie zrobi, ZUS nadal będzie wypłacał rentę i później takie nienależnie wypłacone świadczenie trzeba będzie oddać wraz z odsetkami.

Przypomina regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego.

Czytaj także: