Radio Alex 105.2 FM Zakopane

ZUS: Zaświadczenia o rentę rodzinną do końca miesiąca

 

ZUS przypomina!

Do 31 października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, powinni dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli się spóźnią, to stracą świadczenie:

Anna Szaniawska: Przypomnę, że renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, natomiast dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25. lat. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, które wydaje uczelnia, studenci powinni złożyć w ZUS najpóźniej do końca października. Jeśli ten termin nie zostanie zatrzymany, wypłata renty będzie wstrzymana. Ważne jest również, żeby student uprawniony do renty, powiadomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdy przestanie się uczyć.

Mówiła Anna Szaniawska regionalna rzeczniczka prasowa.

Czytaj także: