Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Zakopanem zatrzymali obywatela Nepalu

 

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Zakopanem podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców zatrzymali 27-letniego obywatela Nepalu

W roku 2021 cudzoziemiec złożył wniosek o pobyt czasowy do Wojewody Dolnośląskiego, ale do dziś nie wydano decyzji. Mężczyzna oświadczył, że sprawą jego pobytu w Polsce zajmował się jego pracodawca. Stwierdził również, że procedura u Wojewody Dolnośląskiego zakończyła się, dlatego złożył kolejny wniosek o pobyt czasowy tym razem do Wojewody Łódzkiego. W lutym 2024 r. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydał ww. decyzję o stwierdzeniu nieważności aktualnej karty pobytu.

W związku z powyższym Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do domu.

Czytaj także: