Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Reklama

Kampania w Radiu Alex to skuteczna i efektywna promocja Twojej firmy...

Reklama Radia Alex

Przykładowe formy reklamy w Radiu Alex

kampania spotowa

  • najpopularniejsza forma pozwalająca na budowanie wizerunku i świadomości marki, zapewnia silne wsparcie sprzedaży

sponsoring

  • obecność z krótkim przekazem informacyjnym poza blokiem reklamowym, przy popularnych audycjach i pasmach programowych

konkurs na antenie

  • gwarantuje bliski kontakt z potencjalnymi klientami poprzez angażowanie słuchaczy w konkurs, umożliwia budowanie zaufania i lojalności wobec marki

lokowanie produktu

  • omawianie zalet i cech produktu przez prowadzących program