Radio Alex 105.2 FM Zakopane

Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego

Ostatnia niedziela kwietnia każdego roku to Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Od chwili jego ustanowienia, czyli od 2008 r. dzień ten celebrowany jest przez strażaków-ratowników i ich najbliższych czworonożnych partnerów.  Jest to doskonała okazja do podkreślenia niezmiernie ważnej roli jaką pełnią te zwierzęta w poszukiwaniu zaginionych osób na rozległych terenach czy też w katastrofach budowlanych.

Fot. gov.pl

Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego

W Państwowej Straży Pożarnej służy obecnie 27 psów, spośród których ważną specjalność gruzowiskową (która upoważnia do udziału w akcjach ratowniczych) posiada obecnie 14 psów. Ponadto, w Ochotniczych Strażach Pożarnych 24 psy ratownicze posiadają ważną specjalność gruzowiskową, a 108 psów ratowniczych posiada ważną specjalność terenową.

Należy w tym miejscu podkreślić, że specjalność gruzowiskowa obejmuje psy przeznaczone do poszukiwań ludzi zasypanych pod gruzami oraz pod osuwiskami ziemnymi i kamiennymi, natomiast specjalność terenowa obejmuje psy przeznaczone do poszukiwań ludzi zaginionych na terenach trudno dostępnych i leśnych.

W przypadku działań Państwowej Straży Pożarnej wymogiem udziału psa jest posiadanie przez niego specjalności gruzowiskowej. Posiadanie specjalności terenowej istotne jest natomiast w przypadku wsparcia działań Policji, która jest służbą odpowiedzialną za prowadzenie poszukiwań osób w terenie otwartym.

Psy ratownicze PSP wielokrotnie brały udział w akcjach międzynarodowych

W ostatnich latach uczestniczyły w działaniach ratowniczych m.in. po trzęsieniach ziemi w: Turcji – 2023 r., Nepalu – 2015 r., Haiti – 2010 r. oraz w działaniach po wybuchu w porcie w Bejrucie (Liban).

Największe katastrofy w Polsce w ostatnich latach, w których uczestniczyły Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z psami to m.in. wybuch gazu w kamienicy w Katowicach w 2023 r. oraz wybuch gazu w domu mieszkalnym w Szczyrku w 2019 r.

W 2023 roku psy ratownicze brały udział w sumie w 90 interwencjach

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej psami używanymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą być psy służbowe (właścicielem psa jest Państwowa Straż Pożarna), psy kontraktowe (właścicielem psa jest funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, który podpisał kontrakt z kierownikiem jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej) oraz inne psy (właścicielem psa jest członek podmiotu włączonego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego lub z którym zawarto umowę cywilno-prawną).

Aby pies mógł zostać włączony do służby w Państwowej Straży Pożarnej, musi spełnić szereg wymogów…

Zakupu psa służbowego dokonuje się poczynając od wyboru odpowiedniej rasy oraz spełnienia przez psa kryteriów zdrowotnych i użytkowych (w tym uzyskania pozytywnych wyników testów szczeniąt oraz testów mentalności i przydatności do szkolenia). Wspomniane testy określają stopień zależności psa od człowieka, stopień socjalizacji psa i jego przystosowania do życia z człowiekiem, tendencję psa do dominacji i submisji oraz reakcję na ograniczenie ruchów, predyspozycje do aportowania i wrażliwość na bodźce oraz zachowanie psa wobec innych psów. Podczas wyboru psa zwraca się uwagę na jego predyspozycje genetyczne, dokonując często zakupu w hodowlach specjalizujących się w psach ratowniczych (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami).

Od momentu zakupu psa rozpoczyna się proces szkolenia, który w przypadku psów służbowych i kontraktowych realizowany jest w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i jest prowadzony przez instruktorów lub młodszych instruktorów psów ratowniczych lub pod ich bezpośrednim nadzorem. Na tym etapie opiekun lub przewodnik psa powinien odbyć szkolenie przewodników psów ratowniczych. Po wyszkoleniu psa w zakresie posłuszeństwa użytkowego i współpracy oraz lokalizacji osób i ich oznaczania, przewodnik i pies mogą przystąpić do egzaminu klasy 0 (gruzowiskowego i/lub terenowego), jednakże pies musi mieć wówczas ukończone 18 miesięcy. Po zdaniu tego egzaminu należy odbyć szkolenie z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych, po którym można przystąpić do egzaminu klasy I (gruzowiskowego i/lub terenowego), który to dopiero uprawnia do udziału w akcjach ratowniczych.

Opisany powyżej proces zakupu dotyczy psa służbowego, natomiast proces szkolenia dotyczy psa służbowego i kontraktowego

Szkolenie innych psów jest prowadzone we własnym zakresie przez opiekuna lub przez właściwy podmiot, którego członkiem jest opiekun. Zatem spełnienie kryteriów zdrowotnych i użytkowych innych psów weryfikowane jest poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku badań weterynaryjnych wskazujących na brak przeciwwskazań do użycia psa w akcji ratowniczej oraz zdanie egzaminu klasy 0 (gruzowiskowego i/lub terenowego).

Dalszy etap jest analogiczny jak w przypadku psa służbowego i kontraktowego, czyli należy odbyć szkolenie z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych, po którym można przystąpić do egzaminu klasy I (gruzowiskowego i/lub terenowego).

Warto przypomnieć, że w 2021 roku poprzez zapisy ustawowe usankcjonowano kompleksowo sytuację zwierząt w służbach mundurowych od momentu ich doboru do danej formacji, poprzez czas realizacji zadań, aż po ich sytuację po „zakończeniu służby”. Zatem każdy pies, który zakończy służbę w PSP, objęty jest opieką, aby móc szczęśliwie korzystać z uroków emerytury.

Życzymy naszym czworonożnym ratownikom i ich opiekunom dużo zdrowia i tyle powrotów z akcji co wyjazdów!

Źródło: gov.pl

  • Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP/Wydział Prasowy KG PSP
  • Film: st.str. Krzysztof Pisz
  • Zdjęcia: st.asp. Marek Leśkiewicz KM PSP Poznań